Jak sprawdzić jakość łącza do Internetu?

Bardzo często mamy do czynienia z usterką techniczną połączenia do Internetu, która wykryta i opisana, pozwoli dostawcy odpowiednio zareagować. Nie mówimy tu o całkowitym braku połączenia z Internetem, ale o przypadku, gdy usługa działa niezgodnie z zagwarantowanymi przez dostawcę parametrami. Jakość łącza to nie tylko pomiar prędkości, ale także ocena ilości traconych pakietów, wielkości czasów opóźnień, zmienności opóźnień. Pomiar prędkości można przeprowadzić przy pomocy stron m.in.

http://www.speedtest.net

[…]

O adresach IP, protokołach TCP i UDP…

Adres IP jest indywidualnym identyfikatorem każdego urządzenia / komputera pracującego w sieci. Można przyjąć tu porównanie do adresu zamieszkania. Adres zamieszkania składa się z nazwy państwa, miejscowości, ulicy, numeru domu. Każdy adres zamieszkania jest unikalny w skali globalnej, podobnie jak adres IP. Znając adres zamieszkania osoby w odległej miejscowości, możemy wysłać list, który na podstawie danych znajdujących się na kopercie, trafi do odbiorcy. Podobnie jest z adresami IP – znając adres IP odległego komputera lub serwera, możemy nawiązać skuteczną komunikację. Adres IP składa się z czterech liczb z zakresu 0..255, oddzielonych kropkami, przykładowo 192.168.10.10.
[…]

Czym jest pakiet w sieci komputerowej?

Wyobraźmy sobie modelu ruchu drogowego. Samochód (pakiet) przemieszcza pasażerów (dane właściwe) z punktu A do punktu B (informacje transportowe). Samochód przemieszcza się po drogach (łącza światłowodowe, miedziane, bezprzewodowe) o różnej jakości, stopniu natężenia ruchu, czasami zablokowanych. Co pewien czas samochód znajduje się na skrzyżowaniu dróg (router), gdzie podejmowana jest decyzja o dalszym kierunku jazdy. Pomocne w tym procesie są znaki drogowe, czasami sygnalizacja, czy osoba kierująca ruchem. Do celu samochód może dotrzeć różnymi drogami (łączami). Przeprowadzimy teraz symulację w przeciwnym kierunku.
[…]

Powitanie

…o sieciach komputerowych dla każdego

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest sieć komputerowa i jak działa? Na pozór wydaje się, że to bardzo skomplikowany twór. Wiedza na temat funkcjonowania i konfiguracji sieci do niedawna była zarezerwowana dla nielicznej garstki ludzi, ale wcale nie musi tak być.

[…]

EnglishPolish