Jak sprawdzić jakość łącza do Internetu?

Bardzo często mamy do czynienia z usterką techniczną połączenia do Internetu, która wykryta i opisana, pozwoli dostawcy odpowiednio zareagować. Nie mówimy tu o całkowitym braku połączenia z Internetem, ale o przypadku, gdy usługa działa niezgodnie z zagwarantowanymi przez dostawcę parametrami. Jakość łącza to nie tylko pomiar prędkości, ale także ocena ilości traconych pakietów, wielkości czasów opóźnień, zmienności opóźnień. Pomiar prędkości można przeprowadzić przy pomocy stron m.in.

http://www.speedtest.net

[…]