Czym jest pakiet w sieci komputerowej?

Wyobraźmy sobie modelu ruchu drogowego. Samochód (pakiet) przemieszcza pasażerów (dane właściwe) z punktu A do punktu B (informacje transportowe). Samochód przemieszcza się po drogach (łącza światłowodowe, miedziane, bezprzewodowe) o różnej jakości, stopniu natężenia ruchu, czasami zablokowanych. Co pewien czas samochód znajduje się na skrzyżowaniu dróg (router), gdzie podejmowana jest decyzja o dalszym kierunku jazdy. Pomocne w tym procesie są znaki drogowe, czasami sygnalizacja, czy osoba kierująca ruchem. Do celu samochód może dotrzeć różnymi drogami (łączami). Przeprowadzimy teraz symulację w przeciwnym kierunku.
[…]