Translacja adresów (NAT), prywatne i publiczne adresy IP

Twórcy aktualnie wykorzystywanej adresacji IP w wersji 4 (istnieje także wersja 6), nie przewidzieli tak szybkiego rozwoju Internetu. Każdy komputer wysyłający lub odbierający dane w Internecie musi posiadać adres IP. Ponieważ adresy IP stanowią jednoznaczne numery identyfikacyjne, nie mogą istnieć w Internecie dwa komputery o identycznych adresach. Niepowtarzalne adresy IP nazywamy publicznymi.

[…]