O adresach IP, protokołach TCP i UDP…

Adres IP jest indywidualnym identyfikatorem każdego urządzenia / komputera pracującego w sieci. Można przyjąć tu porównanie do adresu zamieszkania. Adres zamieszkania składa się z nazwy państwa, miejscowości, ulicy, numeru domu. Każdy adres zamieszkania jest unikalny w skali globalnej, podobnie jak adres IP. Znając adres zamieszkania osoby w odległej miejscowości, możemy wysłać list, który na podstawie danych znajdujących się na kopercie, trafi do odbiorcy. Podobnie jest z adresami IP – znając adres IP odległego komputera lub serwera, możemy nawiązać skuteczną komunikację. Adres IP składa się z czterech liczb z zakresu 0..255, oddzielonych kropkami, przykładowo 192.168.10.10.
[…]